jueves, 12 de febrero de 2009

REFLEXIÓ PERSONAL


En aquests vídeos podem veure diferents experiències lectives en les quals els alumnes utilitzen les noves tecnologies com eines d’aprenentatge, de modernització de l’ensenyança.

Actualment ens trobem en una societat totalment informatitzada, plena d’eines i nous recursos que es poden traslladar fàcilment a l’àmbit educatiu.

Des del meu punt de vista considero que no utilitzar aquest tipus de sistemes és desaprofitar els avenços humans. Si tenim l’oportunitat de modernitzar i millorar els processos d’ensenyança-aprenentatge, perquè no fer-ho?

Actualment podríem dir que estem vivint una època d’adaptació, existeixen nombroses eines de softwear que ens permeten fer l’ensenyança més flexible, aquest es el cas, per exemple del Moodle, Dokeos... però realment en quins àmbits s’utilitzen aquests programes?

Ara per ara seria difícil trobar una Universitat que utilitzés únicament les classes lectives com a eina d’ensenyança, però als ensenyaments inferiors, com l’educació primària o la E.S.O, continuen mostrant una desconfiança cap aquests mètodes.

Si realitzéssim una enquesta a alumnes de la E.S.O o fins i tot de batxillerat sobre les nocions que tenen dels nous softwares d’ensenyança E-learning (per exemple Moodle), estic segura que la major part d’ells ni tan sols hauria escoltat parlar d’aquests sistemes. Això vol dir que la majoria de joves que no cursin estudis Universitaris (actualment una gran porció) desconeixeran per complet aquests recursos tecnològics. Per tant podem afirmar que el desús d’aquestes eines porta a la societat a la incultura, a la inadaptació tecnològica.

Els casos que hem vist als vídeos són perfectes per demostrar l’eficàcia de les noves tecnologies. Els alumnes s’adapten molt fàcilment als nous recursos, estan més motivats i tenen un seguiment més personalitzat de les seves feines.

Per tant queda clar que no són els estudiants els que posen barreres a aquests canvis.

Potser la desconfiança està més centrada al sector del professorat, molts d’ells porten anys seguint un pla d’estudis concret i l’arribada de les Noves Tecnologies implicaria un canvi radical sobre aquest. O potser són els recursos econòmics els que frenen l’evolució; sigui com sigui el que no es pot negar és la necessitat de modernitzar, d’adaptar els processos d’Ensenyança-Aprenentatge a les demandes de la societat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario